Uzmanlıklar

Version 1
Yeminli, Noter Tasdikli Tercümeler

Yeminli, Noter Tasdikli Tercümeler

Yemin belgeli profesyonel mütercimler tarafından yerine getirilen, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir. Tercümelerinizin gerekli diğer tüm Tasdik işlemleri de tarafımızca yaptırılır. Kurumlardan alınan veya kurumlara sunulacak olan resmi belgelere ve yapılan yazışmalara ilişkin çeviri hizmetleri de tarafımızca sağlanmaktadır.

Ticari Tercüme

Ticari Tercüme

Ticari belgeler, Yazışmalar, Sözleşmeler, Teklifler, Bankacılık ve Finans işlemleri, Uluslararası taahhütler, İhaleler, Toplantı tutanakları, Raporlar, Fizibiliteler, Araştırmalar gibi her türlü ticari belge ve yazışmalarınızın çevirileri alanında uzman mütercimlerimiz tarafından yapılır. Kurumlardan alınan veya kurumlara sunulacak olan resmi belgelere ve yapılan yazışmalara ilişkin çeviri hizmetleri tarafımızca sağlanmaktadır.

Teknik Tercüme

Teknik Tercüme

Teknik tercüme kapsamında kullanım kılavuzu, katalog, broşür, teknik makale, TSE belgesi, ihale başvuru evrakları, kitapçık, sertifika, kullanım talimatları, el kitapları, garanti belgesi, teknik yazışma ve proje dokümanları gibi alanlara ilişkin tercüme hizmetleri sağlamaktayız.

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlar tarafından Mahkeme Kararları, Hukuki Yazışmalar, Kanun ve Yönetmelikler, Sözleşmeler, Patent Başvuruları, Beyannameler, Vekâletnameler gibi her türlü hukuki konuda tercüme isteklerinizi titizlikle yerine getirmekteyiz.

Medikal Tercüme

Medikal Tercüme

Bilimsel Çalışmaların yanı sıra tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, ilaç prospektüsleri, akademik makale ve tezlerin çevirisi bu alanda yükseköğrenim görmüş uzman tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir

Akademik Tercüme

Akademik Tercüme

Öğrencilere, öğretmenlere, tez, araştırma notları ve her türlü bilgi kaynaklarının tarafımızca sağlanan tercüme hizmetleridir.

Sanatsal ve Edebi Tercüme

Sanatsal ve Edebi Tercüme

Sanatsal ve edebi tercüme hizmeti gerektiren kitap, dergi, katalog, makale ve broşürlere ilişkin her dilde yazılı çeviri hizmeti sağlamaktayız.

Editing and Proofreading

Editing and Proofreading

Editing hali hazırda çevirisi yapılmış bir belgenin uzman bir editör tarafından kontrol edilip gerekli yerlerin düzeltilmesi işlemidir. Proofreading hizmeti ile kaynak metin ile hedef metin karşılaştırılır, hedef metin için talep edilen dil anadili olan uzmanlarca belge gözden geçirilip anlatılmak istenen konu mümkün olduğunca anlaşılır hale getirilir.

Sözlü tercüme

Sözlü tercüme

Sözlü Tercüme, simultane ve ardıl tercüme olmak üzere iki ayrı tercüme hizmetini kapsamaktadır. Konuşmacı ile dinleyici arasındaki iletişimi konuşmacının söylediklerini dinleyiciye anlaşılır bir şekilde eksiksiz aktararak sağlayan bir tercüme türüdür. Ticari ilişkiler başta olmak üzere iş hayatının çok çeşitli alanlarında faydalanılan bir tercüme hizmetidir.

Deşifre Hizmetleri

Deşifre Hizmetleri

Deşifre çeviri en basit anlatımı ile sözlerin yazıya dökülmesi ya da metne dönüştürülmesidir. Bir toplantıda, kongrede, seminerde ya da açıklama yapılan herhangi bir ortamda konuşmacıların sözlerinin yazılı bir şekilde kayıt altına alınmasını kapsamaktadır.

Apostil Tasdikli Tercüme

Apostil Tasdikli Tercüme

Noter onayı ile resmi hale gelen belgenin uluslararası geçerliliğini sağlayan işlem apostildir. Apostil tasdikli tercüme ile bu belgelerinizin çevirisi profesyonel bir şekilde tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Birliği Proje ve Mevzuatına İlişkin Tercüme Hizmetleri

Avrupa Birliği Proje ve Mevzuatına İlişkin Tercüme Hizmetleri

Avrupa Birliği fonları ile desteklenen ulusal ve uluslararası projelere ile Avrupa Birliği mevzuatına ilişkin olarak tercümanlarımızca gerçekleştirilen tercüme hizmetleridir.

DİLLER

Profesyonel Çevirisini Yaptığımız Dillerden Bazıları

Türkçe Çeviri
İngilizce Çeviri
Almanca Çeviri
Fransızca Çeviri
Hızlı İletişim
Merhaba
Merhaba!
Size Nasıl Yardımcı Olabilir?