İngilizce dilinde çok sık kullanılan translation kelimesinin bizde ki karşılığı tercümedir. Geçmiş yıllardan bugüne kadar bireyler ve toplumlar kendi aralarında iletişim kurabilmek için birçok yol ve metot kullanmışlardır. Bu kullanılan yollar birçok duyguyu ve düşünceyi ifade eden işaretler şeklinde yorumlanmaktadır. Günümüzde ise birçok farklı dilde konuşan toplum bulunmaktadır. Bu toplumlar aralarında iletişim kurabilmek için tercüme yapmak ve kullanmak gerekmektedir. Tercüme ise, bir dilden bir diler çeviri yapılması anlamına gelmektedir. Bu tercümenin ise birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları ise sözlü ve yazılı tercümedir. Bunların dışında işaret dili ile tercümanlık da bulunmaktadır.

Tercümanlık denildiği zaman en çok kafa karıştıran konuların başında tercümanlık ve mütercim kavramları gelmektedir. Tercümanlık yapanlar genel olarak anlık çeviri yapan kişiler olarak bilinmektedir. Mütercim tercümanlar ise, daha çok yazılı belgelerin ya da kaynakların tercümesi ile uğraşmaktadırlar. Çevirmen tabiri ise iki meslek grubu için de kullanılabilmektedir.

Sözlü ve Yazılı Tercüme Nedir?

Tercüme normal şartlarda iki türlü yapılmaktadır. Bunlardan ilki sözlü tercüme, ikincisi ise yazılı tercümedir. Sözlü tercümede, söylenen cümlenin ya da kelimenin farklı dillere anlık olarak çevrilmesi işlemidir. Yazılı tercüme de ise, kalem ve defter yardımı ile yazılı olarak tercüme yapılması işlemidir. Sözlü olarak tercüme yapan kişilere tercüman denilmektedir.

Günümüzdeki Tercüme Çeşitleri

Günümüzde birçok farklı alanlarda tercümanlık hizmeti verilmektedir. Hizmet verilen tercümenin, amacı ve kapsamına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Tercüme büroları da bu hizmetlere göre şekil almaktadır. Hangi konuda tercüme hizmeti veriyorlarsa o konuda uzmanlaşmayı seçmektedirler. Genel olarak tercüme çeşitlerini inceleyecek olursak, ticari tercüme ve hukuki tercüme en zorları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bunların yanında tıbbi ve akademik tercüme çeşitleri de bulunmaktadır. Bu sektörlerde çok fazla derecede mesleki terim olduğundan dolayı zorlukları buradan gelmektedir. Bunların dışında teknik tercüme, kitap, katalog ve buna benzer tercümeler ile birlikte web sitesi tercüme çeşitleri de bulunmaktadır. Bunlar haricinde yine sayamadığımız birçok tercüme çeşidi bulunmaktadır. Ama genel olarak en yaygın olanları bunlardır.

Yorumu Gönder

Hızlı İletişim
Merhaba
Merhaba!
Size Nasıl Yardımcı Olabilir?