Türkçe Tercüme

Yeminli tercüme, noter aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yeminli tercüman, tercüme etmiş olduğu metni mühürler ve imzalar. Sonrasında ilgili noterde kendisine bağlı çalışan yeminli tercümanların gerçekleştirmiş olduğu metinlere onay vererek tasdik işlemini gerçekleştirir. Yeminli tercümanlık yetkisi, sadece noter tarafından yeterli gözüken bireylere verilmektedir. Bunun için bir notere gidilerek, orada görevlendirilmiş yeminli tercümana çeviri yaptırılması gerekmektedir. Çevirisi gerçekleştirilen metnin çıktısı alınarak, çeviren kişiye imzalatılır. Sadece imza yetmemekle birlikte, kaşe de gereklidir. Tercüme işleminde mutlaka yeminli tercümanın adı soyadı, istenilen dil bilgisi tarih ve yer ile ilgili bilgiler ve son olarak tercümanın doğruluk beyanı gerekmektedir.

Yeminli tercüman olabilmek için mutlaka alanında yeterli dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Bir tercümanda bulunan bütün özelliklerin, zaten var olup birde üzerine ekstra bilgi birikimi eklenmelidir. Türkçe yeminli tercüman olabilmek için, Türkçe diline hakim olmak en büyük şarttır. Bunun haricinde toplumsal ve ekonomik genel kültür bilgileri de önem taşımaktadır. Çeviri işlemini bir bütün olarak düşünülerek, çevrilecek dile genel olarak hakim olmak gerekir. Her önüne gelen tercüman yeminli tercüman olamaz. Bunun için istenilen bazı belgeleri ve yeterlikleri bulundurması gerekmektedir. Masal tercüme olarak, ekibimizdeki yeminli tercümanlara sonsuz güvenebilirsiniz.

Türkçe yeminli tercüme hizmeti, en çok talep gören tercüme alanlarından bir tanesidir. Türkçe metinlerde, sıklıkla yeminli tercüman onayı şartı konulmaktadır. Çeşitli kamu ve kuruluşlara verilmek üzere hazırlanan Türkçe çevirilerin yeminli tercüman tarafından yapılacak olması önemlidir. Türkçe yeminli tercüme hizmetinde, çeviri işlemini gerçekleştiren tercümanın imza ve kaşesi bulunduğu için belgeyi vereceğiniz makam, noter tasdiki talep etmiyorsa tercümanın kaşesi ile yaptırılan tercümelerde noter masrafı ortadan kalkmış olacaktır. Evrakınız tek bir kişi ve yeminli tercüman olduğu için, eksiksiz ve doğru bir şekilde tercüme edilmiş sayılmaktadır.

Türkçe Yeminli Tercüme Hizmeti Kullanılan Alanlar

İlk önce belgenizi vereceğiniz makama, Türkçe yeminli tercümenin yeterli olup olmadığını sormanız gerekmektedir. Çeşitli kurumlar, Türkçe yeminli tercüme yaptırdıktan sonra ekstra olarak noter tasdiki de istemektedir. Noter tasdikinin gerçekleştirilmeden önce, yeminli tercümenin yapılmasının gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.  Hangi noterde tasdik yapılacaksa, oradan yeminli tercüme hizmeti almak gerekmektedir. Bu iki işlemi farklı yerlerde yaptıramazsınız. Yeminli tercümeye gerek duymayan kurumlar genel olarak devlet daireleri, üniversite, noter, banka, evlenme daireleri ve konsolosluklardır. Bunlar haricinde birçok kamu kurumları yeminli tercüme istemektedir.

Türkçe Yeminli Tercüme Şartları Nelerdir

Çevrilerek onaylanmış ve tescillenmiş olan her evrak, yeminli sayıldığını bilmekteyiz. Bunun haricinde, herhangi bir evrakın yeminli tercüme evrakı olarak sayılabilmesi için gerekli olan şartları şu şartları sağlamalıdır;

  • Çevirisi yapılacak olan belge, noterden ve yeminli tercüman olmaya hak kazanmış tercüman tarafından çevrilmelidir.
  • Tercüme edilen belgenin bir kopyası daha hazırlanarak, yeminli tercüman tarafından kaşelenmektedir. Ad, soy ad, sicil gibi bilgilerde bulunmalıdır.
  • Tercüme edilen belgenin gerçeği, kaşe, tercüman kişisel bilgileri, çevrilen dil ve kaynak alınan dil gibi belgeler doğrultusunda onaylanmalıdır.
  • Bütün bu maddeler eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilirse, yeminli tercüme evrakı sıfatına layık olur.

Noterde Gerçekleştirilen Türkçe Yeminli Tercümenin Kaç Adet Kopyası Bulunur

Notere başvuru sonrasında yapılan tercüme işleminin 2 adet kopyası hazırlanmaktadır. Bu evraklardan bir tanesi, çeviri hizmeti alan kişiye verilmektedir. Diğeri ise noterde arşive kaldırılarak saklanmaktadır. Her iki evrakta, noter tarafından tasdik edilmektedir. Tasdik işleminin haricinde, çeviriyi gerçekleştiren tercüman bilgileri, kaşesi her nüshanın üzerinde bulunmaktadır.

Yorumu Gönder

Hızlı İletişim
Merhaba
Merhaba!
Size Nasıl Yardımcı Olabilir?